Opce – call a put

Opce

Co je to opce?

Především, nejde o nic složitého. Jen je třeba podstatu opce pochopit. Kdo pochopí podstatu opcí, tomu se při obchodování na burze otevře nová dimenze.  S opcemi se dají realizovat strategie, o jakých by se nám s akciemi ani nesnilo,

Trocha teorie: Opce je tzv. derivát, čili opce je odvozena od nějakého podkladového aktiva (akcie, komodity, index atd.). Opce – čili opční právo – najdeme u akcií, komodit či futures. Známe také opční právo na měny, úroky atd.

Opce je:

– kupní nebo prodejní právo k určitému podkladu

– se stanovenou kupní /prodejní cenou

– a se stanoveným termínem pro uplatnění tohoto práva.

 

Opce se standardně vztahuje k balíku 100 ks podkladového aktiva (například ke 100 ks akcií).

 

 • call opce
 • Kupující (držitel) call opce má právo koupit podkladové aktivum za stanovenou cenu (tzv. strike cena).
 • Prodávající (tzv. vypisovatel). který call opci prodal, má povinnost za tuto cenu držiteli prodat podkladové aktivum, bude-li k tomu vyzván.

 

 • put opce
 • Kupující (držitel) put opce má právo prodat podkladové aktivum za stanovenou cenu (tzv. strike cena).
 • Prodávající (vypisovatel), který put opci prodal, musí za tuto cenu od držitele opce koupit podkladové aktivum, bude-li k tomu vyzván

 

Každá opce má čtyři základní parametry:

 1. podkladové aktivum, ke kterému se vztahuje (například akcii, komoditu)
 2. typ opce : call nebo put
 3. strike cenu (čili cenu, ke které se právo sjednává)
 4. datum expirace (datum, do kdy je právo platné)

 

 

Jak taková opce vypadá? Ukážeme si tento příklad:

GLD put 130 FEB 18

jde o opci k podkladovému aktivu GLD, jde o put opci, sjednaná cena (tzv. strike) je 130 dolarů za jeden kus akcie a datum expirace je 18 únor.

Tato opce tedy znamená pro:

– majitele (kupce) právo prodat do 18 února 100ks akcií fondu GLD za cenu 130 dolarů za kus, čili celý balík za 13.000 dolarů. Majitel opce tedy má do 18. února zaručeno, že může svoje akcie GLD prodat za 130 dolarů za kus, pokud bude chtít. Zajistil si tak prodejní cenu. Pokud cena GLD spadne třeba na nulu, má majitel opce do 18.února právo prodat GLD stále za cenu 130 dolarů za kus.

– vypisovatele (toho, kdo opci prodal-vypsal) povinnost, pokud bude vyzván, musí koupit 100ks akcií fondu GLD za cenu 130 dolarů za kus, čili zaplatit za celý balík akcií GLD 13.000 dolarů. Tuto povinnost má do 18.února.

 

GLD call 130 FEB 18

jde o opci k podkladovému aktivu GLD, jde o call opci, strike cena je 130 dolarů za kus, a datum expirace je 18 únor

Tato call opce tedy znamená pro:

majitele (kupce) právo koupit do 18 února 100ks akcií fondu GLD za cenu 130 dolarů za kus, čili celý balík za 13.000 dolarů. Majitel opce si koupí opce zajistil právo, že do 18.února může (bude-li si přát) kdykoliv nakoupit GLD za 130 dolarů za akcii. Zajistil si tak nákupní cenu. I kdyby cena GLD vylétla třeba na milion dolarů za kus, stále má právo koupit GLD za 130 dolarů za kus.

vypisovatele povinnost, pokud bude vyzván, prodat do 18 února 100ks akcií fondu GLD za cenu 130 dolarů za kus, čili prodat celý balík akcií GLD za 13.000 dolarů.

Komentáře

  Přidat komentář

  * Nezapomeňte na povinné pole