Opce – opční strategie naked put

Opční strategie naked put writing (nekrytý výpis put opce) je tvořena jedinou opcí.

Jde o výpis put opce na konkrétním strike, bez nákupu jiné (jistící) opce. Výpisem opce se vypisovatel zavazuje v případě, že bude požádán, převzít 100 ks podkladového aktiva za cenu, která je uvedena ve strike ceně kdykoliv v době, na kterou je toto opční právo sjednáno.

Složitá definice?

Ukážeme si jednoduchý příklad. Vypisovatel opce chce získat opční prémium za výpis opce.  Dejme tomu, že akcie X se pohybuje zpravidla v obchodním rozpětí mezi 10 a 15 dolary. Vypisovatel vychází z předpokladu, že akcie ani nyní neklesne pod 10 dolarů.

Vypisovatel tedy vypíše put opci se strike 10, za což dostane prémium 15 dolarů. Výpisem se zavázal, že bude-li požádán v době do expirace opce, převezme 100 ks akcií X za cenu 10 dolarů za kus, čili že převezme 100 ks akcií X za cekovou cenu 1000 dolarů.  Za to obdrží prémium 15 dolarů.

Pokud do doby expirace opce tedy akcie X neklesne pod cenu 10 dolarů za kus, pak samozřejmě nikdo nebude chtít put opci vůči vypisovateli uplatnit. Nikdo nebude chtít prodat za 10 dolarů akcii, která stojí víc jak 10 dolarů.

Vypisovatel je tedy v den expirace opce zbaven případné povinnosti koupit po 10 dolarech 100 kusů akcie X. Získal tedy prémium 15 dolarů aniž musel cokoliv dalšího dělat anebo přebírat akcie.

Pokud by cena akcie do expirace klesla pod 10 dolarů za kus, a držitel put opce by si přál své právo využít, vypsaná put opce bude uplatněna. Vypisovatel opce tedy obdrží 100 kusů akcie po 10 dolarech za kus, čili na vypisovatelově obchodním účtu přibude 100 ks akcie X a z jeho účtu bude odepsána kupní cena, celkem 1000 dolarů. Samozřejmě i v tomto případě vypisovateli zůstává prémium, které za výpis opce dostal, čili 15 dolarů.

Pokud akcie X klesnou pod hodnotu 10 dolarů za kus, čili pokud klesnou pod sjednanou strike cenu, může se vypisovatel opce povinnosti převzít akcie X zbavit. Je to velmi snadné, vypisovatel vypsanou put opci koupí zkrátka zpět, byť za víc, než za kolik tuto opci na začátku obchodu vypsal. Je to jeho ztráta, rovná rozdílu strike ceny a aktuální tržní ceny akcie X, mínus opční prémium 15 dolarů.

 

 

 

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole