Opce – opční strategie covered call

Covered Call znamená krytý výpis call opce při současném držení podkladového aktiva. Výpisem call opce se zavazujeme za sjednanou cenu podkladové aktivum prodat.
Je to složité? Ne.

Představme si tento příklad:
Obchodník drží podkladové aktivum, například akcie. Z těchto akcií může mít dividendy.
Ovšem může mít příjem další, a to právě z výpisu call opcí.

Držíme napřílad akcii, kterou jsme získali za 10 dolarů. Z této akcie máme dividendy. Rádi bychom ale realizovali také zisk z růstu ceny akcie, rádi bychom akcii prodali za cenu 11 dolarů. Lze samozřejmě zadat prodejní příkaz k prodeji akcie za 11 dolarů. Co tím ale získáme? Dokud se akcie za 11 dolarů neprodají, nezískáme vůbec nic.

Pojďme na to chytřeji, přes výpis call opce se strike 11 dolarů. K držené akcii vypíšeme call opci. Za výpis call opce dostaneme prémium, kupříkladu 5 centů. Z držení akcie tedy máme dividendu a navíc příjem za výpis call opce.
Pokud cena akcie do expirace opce nepřesáhne 11 dolarů, pak opce expiruje, akcie nám zůstávají a samozřejmě i prémium za výpis call opce.
Po expiraci znovu vypíšeme call opci na další měsíc.
A tak dál, dokud cena akcie nepřekoná 11 dolarů.
Nové a nové příjmy jsou tedy z výpisů call opcí.

Jaký bude výsledek?
Podívejme se na toto srovnání:
Naše akcie se nemá k růstu a celý rok setrvala pod naší cílovou cenou, čili pod 11ti dolary za kus.

První obchodník, který nezná covered call, je na tom takto:
Za celý rok má 4x dividendu – a nic víc.

Druhý obchodník, který zná covered call, je na tom za stejné období takto:
Za celý rok má 4x dividendu.
Za celý rok má 12x prémium za výpis call opce

Když akcie překoná hranici 11ti dolarů, je prvnímu obchodníkovi aktivován prodejní příkaz a akcie jsou prodány za cenu 11 ti dolarů. První obchodník tedy získal 1 dolar z rozdílu nákupní a prodejní ceny akcie a čtvery dividendy.

V případě druhého obchodníka je po překročení ceny 11ti dolarů využita call opce. Akcie jsou – stejně jako v případě prvního obchodníka – prodány za 11 dolarů.
Druhý obchodník získal rovněž 1 dolar z rozdílu nákupní a prodejní ceny akice. K tomu má rovněž čtvery dividendy. Ovšem navíc má prémia z vypsaných opcí.

Kdo je na tom lépe?
Ano, větší zisk bude mít nakonec obchodník, který zná tuto velmi jednoduchou strategii vypisování opcí.
Strategie covered call může při vhodném podkladu generovat velmi zajímavý příjem z držených akcií! Pokud tedy dosud strategii covered call nepoužíváte, pak Vám zbytečně utíkají peníze. Naučit se obchodovat opce není nic složitého.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole