Opční strategie – iron condor

Strategie Iron Condor patří mezi velmi často používané opční strategie.

Skládá se ze čtyř opcí.
Tzv. dolní nohu (na put straně) tvoří výpis put opce a o pár strike níže nákup put opce
Tzv. horní nohu ( na call straně) tvoří výpis call opce a o prá strike výše nákup call opce.
Tím, že k vypsaným opcím nakupujeme vzdálenější opce dosahujeme redukce rizika (maximální riziko je rozdíl strike vypsané a nakoupené opce mínus získané prémium).

Cílem strategie je rozpad vypsaných opcí, čili aby se podkladové aktivum nedostalo na strike vypsaných opcí.
Proto volíme pro výpis call i put opce takové strike, které jsou dostatečně daleko od aktuální hodnoty podkladového aktiva.

Pokud vypisujeme daleko od aktuální ceny, čili call opci výše a put opci níže než je aktuální cena podkladu, zvyšujeme pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Příklad:
Podkladové aktivum je na hodnotě 10 dolarů. Zpravidla se pohybuje v rozpětí 6 až 14 dolarů.
Call opci vypíšeme tedy výše, než je dosahované maximum. Volíme strike třeba 15 dolarů a výše. Na ještě vyšším strike volíme nákup ochranné call opce, čímž máme hotovou horní nohu.
Put opci vypíšeme níže, než je dosahované minimum. Volíme strike třeba 5 dolarů a níže. Na ještě nižším strike nakoupíme ochrannou put opci.

Rozpětí mezi vypsanou a koupenou opcí na call a put straně musí být u Iron Condor vždy stejné.

Pokud takto vytvořeného Iron Condora zadáme do trhu, dostaneme na účet prémium.
Vypsaná put i call opce je dražší, než byla cena nakoupené call a put opce na vzdálenějších strike.

Očekáváme, že se podkladové aktivum udrží v rozpětí 6 až 14 dolarů, jako obvykle.
Pak vypsané opce expirují, aniž bychom museli cokoliv dalšího dělat.
Zůstane nám tedy prémium celé.
Obchod je ziskový.

Obchodník musí ale vědět, co bude dělat v případě, že cena podkladového aktiva vybočí z normálu a zasáhne vypsané strike na call nebo na put straně. To je součástí obchodního plánu, který musí každý obchodník mít připraven již při vstupu do pozice.
Proto je zapotřebí mít techniku opčních obchodů
důkladně nastudovanou.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole