Co jsou akcie?

Akcie je cenný papír který vydává (emituje) akciová společnost. Akcie je formálním dokladem, že majitel akcie má majetkové právo k akciové společnosti.

Majitel akcie má právo podílet se na rozhodování o hospodaření akciové společnosti, za druhé má právo podílet se na kladném hospodářském výsledku akciové společnosti.
Právo rozhodovací je uplatňováno akcionářem na valné hromadě. Investor se smí zúčastnit valné hromady, pokud vlastní akcie v tzv. rozhodný den pro účast na valné hromadě, jehož datum je předem oznámeno.

Právo podílu na zisku je uplatňováno rozdělením zisku do vyplácené dividendy, jejíž  výši může ovlivnit akcionář svým hlasováním na valné hromadě.

Pokud je firma likvidována, připadá akcionáři podíl na likvidačním výsledku. Akcionář má právo na koupi nových akcií, pokud akciová společnost  při zvýšení základního kapitálu zvyšuje počet akcií. Akcionář má v určitých případech také právo na odkup jeho akcií akciovou společností (v případě nabídky převzetí společnosti).

Pokud akciová společnost zkrachuje, jsou akcie vyřazeny z burzovního obchodování. Zpravidla mají akcie v takovém případě nulovou hodnotu. Investoři, kteří .nakupují akcie, se proti propadu hodnoty často zajišťují nákupem put opcí (viz stránka Opce), které omezují případnou ztrátu při krachu společnosti.

eBook ZDARMA ke stažení: Opce 5 minut pro extra příjem

Opce: 5 minut pro extra příjem

  • Pro úspěšné obchody Vám stačí 5 minut denně
  • Zhodnocení peněz 20-25 % za rok s omezeným rizikem
  • Video s vysvětlením základního postupu při výpisu opcí a mnoho dalšího