Kategorie: Opční strategie – covered call

Opce – opční strategie covered call

Covered Call znamená krytý výpis call opce při současném držení podkladového aktiva. Výpisem call opce se zavazujeme za sjednanou cenu podkladové aktivum prodat. Je to složité? Ne. Představme si tento příklad: Obchodník drží podkladové aktivum, například akcie. Z těchto akcií může mít dividendy. Ovšem může mít příjem další, a to právě z výpisu call opcí....